Χρονοδιάγραμμα συμβάντων για δηλώσεις φορολογικού έτους 2017

 • E3

  user

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με το νέο έντυπο Ε3 και την κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης. Στην απόφαση αυτή δεν περιέχονται καθόλου οδηγίες για την συμπλήρωσή του

  ΠΟΛ.1044/2018

 • Βεβαιώσεις αποδοχών

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.

  ΠΟΛ.1045/2018

 • E3

  user

  Δημοσιεύθηκε η απόφαση με το έντυπο N για το φορολογικό έτος 2017

  ΠΟΛ.1057/2018

 • Οδηγίες για την συμπλήρωση του Εντύπου Ν

  Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017

  ΠΟΛ.1069/2018

 • E3

  user

  Κοινοποιήθηκε η απόφαση με τις Οδηγίες για την συμπλήρωση του Ε3

  ΠΟΛ.1072/2018

 • Τα νέα Εντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ε16 για το 2017

  Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Στην απόφαση κοινοποιήθηκαν και τα έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ε16 για το φορολογικό έτος 2017

  ΠΟΛ.1068/2018

 • E3

  user

  Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των δηλώσεων φορ. έτους 2017

  Ανακοίνωση

 • Ανάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών 2017 για τους συνταξιούχους του τ.ΟΑΕΕ

  Αναλυτικά

 • E1

  user

  Αλαλούμ με τις βεβαιώσεις συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου

  Δείτε εδώ

 • user

  Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Νομικών Προσώπων (Εντυπο Ν) για το φορολογικό έτος 2017

  Αναλυτικά

© 2018 Taxheaven τηλ. Επικοινωνίας 210-6773722 - 210-8223705